تفاهم نامه ها

موافقتنامه همکاریهای فرهنگی، علمی و آموزشی ایران و گرجستان 18:50-1391/05/23

 

موافقتنامه همکاریهای فرهنگی، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان

‌ماده واحده - موافقتنامه همکاریهای فرهنگی، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی
ایران و دولت جمهوری گرجستان مشتمل بر یک‌مقدمه و (16) ماده به شرح پیوست تصویب و
اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.


‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

‌موافقتنامه همکارِیهای فرهنگی، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان

‌دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری گرجستان که از این پس طرفهای متعاهد نامیده
می‌شوند به منظور تحکیم مبانی دوستی، گسترش مناسبات‌فیمابین و توسعه همکاریهای
فرهنگی، علمی و آموزشی تصمیم به انعقاد این موافقتنامه به شرح زیر گرفتند:

‌ماده 1- طرفهای متعاهد کوشش خواهند کرد با استفاده از تمامی طرق ممکن روابط
فرهنگی بین دو کشور را بر اساس حقوق متقابل و احترام به قوانین‌و مقررات داخلی طرف
مقابل گسترش داده و مردم کشور خویش را بافرهنگ و تمدن طرف دیگر آشنا سازند.

‌ماده 2- طرفهای متعاهد همکاری در زمینه‌های فرهنگی، علمی، فنی، آموزشی، هنری و
سایر امور مربوط را تشویق و تسهیل نموده و بدین منظور‌اقدامات زیر را معمول خواهند
داشت:
‌الف - مبادله کتب، نشریات، عکس، اسلاید، نوار، فیلم و میکروفیلم و کارشناس در
زمینه‌های آموزشی، تاریخی، فرهنگی، هنری، باستان‌شناسی،‌جهانگردی و هنرهای سنتی،
ب - مبادله گروههای فرهنگی، هنری و علمی در زمینه‌های مورد علاقه،
پ - برگزاری هفته‌های فرهنگی و فیلم، جلسات سخنرانی و شبهای شعر و اجرای موسیقی و
هنرهای نمایشی و تشویق همکاری بین انجمنها و مراکز‌مربوط در هر دو کشور،

ت - تشکیل نمایشگاههای مختلف از جمله کتاب و آثار هنرهای تجسمی، صنایع دستی، سنتی
و علمی و شرکت در نمایشگاهها و جشنواره‌های ملی‌و بین‌المللی در کشور مقابل،

ث - همکاری بین کتابخانه‌های ملی و مراکز اسناد و مدارک دو کشور،

ج - گنجاندن مطالب و اطلاعات مفید و صحیح از تاریخ، فرهنگ و جغرافیای کشور طرف
مقابل در کتابهای درسی خود،

چ - همکاری در زمینه امور چاپ و انتشارات به ویژه ترجمه متون تاریخی مشترک، آثار
نویسندگان و شعرای دو کشور و ایجاد تسهیلات لازم در این‌زمینه و
ح - همکاری بین فیلمخانه‌های ملی دو کشور و تبادل فیلمهای سینمایی و سایر آثار
تصویری.

‌ماده 3- طرفهای متعاهد همکاری بین دانشگاهها، موسسات علمی، آموزشی و پژوهشی و
مراکز فرهنگی، هنری موجود در دو کشور را در محدوده‌قوانین و مقررات داخلی خود
تشویق خواهند کرد.

‌ماده 4- طرفهای متعاهد مبادله استادان، محققان، علما، دانشمندان، معلمان و
کارشناسان آموزشی و هنرمندان را تشویق و تسهیلات لازم را جهت‌مسافرت آنان فراهم
خواهند کرد.

‌ماده 5- طرفهای متعاهد یکدیگر را از تشکیل اجلاسها، سمینارها، کنفرانسها،
سمپوزیوم‌ها، گردهمایی‌ها، مسابقات، جشنواره‌های علمی، آموزشی،‌پژوهشی، فرهنگی و
هنرهای ملی و بین‌المللی که در کشورشان برگزار می‌گردد آگاه و ضمن دعوت از طرف
مقابل تسهیلات لازم را جهت شرکت‌نمایندگان مربوط فراهم خواهند ساخت.

‌ماده 6- طرفهای متعاهد همکاری بین سازمانهای ورزشی یکدیگر را تشویق نموده و ضمن
فراهم نمودن موجبات شرکت متقابل در مسابقات و‌سمینارهای بین‌المللی ورزشی در هر یک
از دو کشور نسبت به تبادل آخرین یافته‌های علمی و ورزشی مبادرت خواهند نمود.

‌ماده 7- طرفهای متعاهد در حدود امکانات خود بورسهای آموزشی، علمی و هنری در
رشته‌های مورد علاقه در اختیار طرف دیگر قرار خواهند داد.

‌ماده 8- طرفهای متعاهد ضمن رعایت شوونات ملی و مذهبی کشور مقابل در مطبوعات خویش،
همکاری بین سازمانها و موسسات رادیویی و‌تلویزیونی، سینمایی، مطبوعاتی و خبرگزاری
یکدیگر را تشویق و تسهیلات لازم را به منظور مبادله اطلاعات و تجربیات و اعزام
کارشناس معمول‌خواهند داشت و نسبت به افتتاح دفاتر نمایندگی در کشور دیگر اقدامات
مقتضی را به عمل خواهند آورد.

‌ماده 9- طرفهای متعاهد با تاسیس مراکز و انجمنهای فرهنگی در کشورهای یکدیگر
موافقت نموده و تسهیلات لازم را بدین منظور فراهم خواهند آورد.

‌ماده 10- طرفهای متعاهد به منظور انجام کلیه امور مربوط به همکاریهای فرهنگی بین
دو کشور نمایندگان فرهنگی خود را به کشور طرف مقابل اعزام‌خواهند نمود.

‌ماده 11- طرفهای متعاهد شرایط و ضوابط لازم جهت ارزشیابی گواهینامه‌های تحصیلی و
علمی مدارس و آموزشگاهها و دانشگاههای یکدیگر را‌مورد بررسی قرار خواهند داد.

‌ماده 12- طرفهای متعاهد گسترش و ترویج زبان و ادبیات یکدیگر را تشویق و تسهیلات
لازم را بدین منظور فراهم خواهند ساخت.

‌ماده 13- طرفهای متعاهد جهانگردی بین دو کشور را که وسیله موثری برای ارتقای
تفاهم متقابل بین دو ملت است تشویق و تسهیل خواهند نمود.

‌ماده 14- به منظور بررسی اقدامات مربوط که برای اجرای این موافقتنامه ضروری است،
تنظیم برنامه مبادلات مربوط و مطالعه راههای توسعه‌همکاری و نیز به منظور حل و فصل
کلیه مسایلی که ممکن است در رابطه با اجرا، تفسیر و یا سایر موضوعات این
موافقتنامه حادث شود، کمیته‌مشترکی مرکب از نمایندگان طرفهای متعاهد تشکیل می‌شود.
تصمیمات کمیته یاد شده لازم‌الاجراست.

‌جلسات کمیته هر دو سال یکبار به طور متناوب در دو کشور تشکیل می‌شود. در صورت
لزوم به تقاضای هریک از طرفها نسبت به تشکیل جلسات‌فوق‌العاده اقدام خواهد شد.

‌ماده 15- طرفهای متعاهد، این موافقتنامه را برابر قوانین خود به تصویب می‌رسانند
و این موافقتنامه از تاریخ آخرین اعلامیه رسمی دو طرف مبنی بر‌تصویب آن
لازم‌الاجرا می‌گردد.

‌ماده 16- این موافقتنامه پس از لازم‌الاجرا شدن برای مدت پنج سال معتبر می‌باشد و
در پایان این مدت خودبخود برای دوره‌های پنج ساله دیگر تمدید‌خواهد شد، مگر اینکه
یکی از طرفها شش ماه قبل از انقضای مدت مزبور به طور کتبی تمایل خود را جهت
تجدیدنظر در مفاد و یا فسخ آن اعلام نماید.

‌این موافقتنامه در تاریخ اول اردیبهشت ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری
شمسی برابر با بیست و یکم آوریل سال یکهزار و نهصد و نود و‌پنج میلادی در شهر
تفلیس در دو نسخه به زبانهای فارسی، گرجی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از
اعتبار یکسان برخوردار خواهد بود.

‌در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر در مورد تفسیر این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک
عمل قرار خواهد گرفت.

 

‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران

‌از طرف دولت جمهوری گرجستان


‌تاریخ تصویب 1375.7.15

‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1375.7.29